काय तुम्ही पण मान’सिक रूपाने आ’जारी आहात ,ओळखा या लक्षणाने

निरो’गी आरो’ग्याचा अर्थ केवळ शारीरिकदृष्ट्या निरोगी नाही. शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक’दृष्ट्या निरोगी व्यक्तीला रो’गमुक्त असे म्हणतात.

शारीरिकदृष्ट्या नि’रोगी व्यक्ती मानसिकरित्या आ’जारी देखील असू शकते परंतु आपण सर्वजण मा’नसिक आरोग्याकडे लक्ष देत नाहीत. कारण मानवी प्रवृत्ती अशी आहे की जे दिसते तेच खरे आहे असे मानते.

मानसि’करित्या आ’जारी व्यक्तीची लक्षणे :-

त्यांना प्रत्येकवेळी कशाची ना कशाची चिंता सतावत असते. कोणतेही कार्य करताना मन आणि लक्ष नसणे.

दुसर्‍या व्यक्तीची अना’वश्यक ई’र्ष्या वाटणे.पटकन रा’ग येणे देखील हा’निकारक आहे.

आयुष्यातील अगदी लहान सं’कट देखील सोडविण्यास सक्षम नसणे एखाद्या व्यक्तीचा मानसिक आ’जार दर्शवितो.

कोणाशीही चांगले सामाजिक वर्तन नसल्यामुळे त्यांना एकटेपणा जाणवतो, ज्यामुळे हा आ’जार वाढू शकतो.

मान’सिक तणा’व हा घरगुती हिं-साचार, कर्ज यासारख्या कारणास्तव असू शकतो. परंतु घा’बरून जाण्याची गरज नाही कारण त्यांच्यावर उपचार करणे शक्य आहे.

आपल्याकडे यापैकी कोणतीही लक्षणे असल्यास आपण मानसिक आजारालाही बळी पडू शकता.यापासून मुक्त होण्यासाठी मान’सोपचार’तज्ज्ञां कडून(साय-क्रॅ’टिस) सल्ला घ्यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *